Pages

Monday, September 19, 2011

ANTM ALL STARS

Nagsimula na ang ANTM ALL STARS!

16 top model bitches, isang bonggang house, at isang modeling competition! Umpisa na ng gulo! Haha…

No comments:

Post a Comment